چاپ خبر
جوانه ها یکشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
شورای معلمین
جلسه ی شورای معلمین یا حضور جناب آقای خداکرم سرکار خانم نوروزی ، خانم فتاح زاده و معلمین در تاریخ 94.2.23 در دفتر دبستان برگزار گردید .
انتهای پیام/.