چاپ خبر
جوانه ها یکشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
شورای مدرسه
شورای مدرسه با حضور جناب آقای خداکرم ، سرکار خانم نوروزی ، خانم فتاح زاده و خانم نیکو در تاریخ 94.2.19 برگزار گردید .
انتهای پیام/.