9 آبان 1394

قوانین مدرسه

مولف: ایلیا بلدی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
4

قوانین مدرسه

قوانین مهم کلاس 

 

1 ـ همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شوم.

 

2 ـ درکلاس نظم رارعایت کرده وهنگامی که دبیر یا هرکدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم وبه آنها خوب گوش کنم.

 

3 ـ با همکلاسی ها وبه ویژه با دبیر خود باا حترام رفتار کنم.

 

4 – هیچ وقت میان حرف معلم نپرم .

 

5 ـ با علاقه وجدّیت در بحث های کلاسی بارعایت حقوق واحترام دیگران مشارکت کنم.

 

6-آدامس جویدن و خوردن هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .

 

7-.بعداز هرسه درس یاهر ماه یه امتحان خواهیم داشت.

 

8- بهداشت فردی را رعایت می کنم ودر نظافت وبهداشت کلاس با دیگران همکاری می کنم.

 

9- برای پاسخ گوی به سوالات معلم نوبت را رعایت می کنم.

 

10 ـ هنگام صحبت ازواژه های مناسب ودرخورکلاس استفاده خواهم کرد .

 

11- به دوستانم سلام می کنم و با احترام وگشاده رویی با آنها بر خورد می کنم.

 

12-هنگا می که معلم تدریس می کندبا دقت گوش می دهم وبی مورد با دیگران صحبت نمی کنم.

 

13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نمی گیرم.

 

14- خوش خطی وزیبا نویسی را در نوشته هایم رعایت می کنم.

 

15-از وسایل کلاسی به خوبی استفاده می کنم وبه آن ها صدمه نمی زنم.

 

16-از شکایت های بی مورد پرهیز می کنم.

 

17- برای ورود وخروج از کلاس وصبحت با دیگران از معلم اجازه می گیرم.

 

18- درکارهای گروهی ودر فعالیت های خارج از کلاس با معلم ودوستانم همکاری می کنم.و وسایل ولوازم مورد نیاز را تهیه می کنم.

 

19 ـ ازشیطنت های بیهوده پرهیز می کنم .

 

20- از به کار بردن الفا ظ وکلمات نا شایست در کلاس دوری می کنم.

 

21 ـ ازهرگونه شوخی بی جا ودرگیری اعم ازلفظی وفیزیکی اجتناب می کنم .

 

22 ـ هر جلسه درس پرسیده می شود و شما در طول ترم فقط یک بار میتوانیداجازه بگیرید که ازشمادرس پرسیده نشود، اونهم قبل از حضور وغیاب دانش آموزان ،پس سعی کنید این یک فرصتُ را برای روز مبادا نگه دارید.

 

23 ـ انجام به موقع تکالیفی که دبیر مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید.

 

24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهیم .( اول اجازه، بعد حرف تازه.)

 

25- برای برگزاری هرچه بهتر کلاس با کمک ومشاورت معلم اقدام وتلاش مضاعف کنیم .

 

26ـ ازنوشتن روی میز ،صندلی ودیوار ها پرهیز کنیم.

 

27 ـ همیشه راست گو باشیم.

 

28 ـ هر گز یکدیگر رامسخره نکنیم .(موقع لزوم باهم دیگر بخندیم به همدیگر نخندیم )

29 ـ سعی کنیم همیشه، با همدیگر مهربان باشیم.

 

30 ـ سر امتحان تقلب نکنیم وهیچ وقت هم به کسی تقلب نرسانیم

 

31 ـ رازداروامانتدار باشیم بحث های کلاسی در درون کلاس بماند .

 

 

32 ـ به تفکّرات ، اعتقادات ،فرهنگ ، قومیّت ،علایق ،سلایق ،ملیّت ،زبا ن و......یکدیگر احترام بگذاریم .

 

33 ـ مؤدبانه ومطابق با هنجارهای کلاسی درکلاس درس بنشینیم .

 

34 ـ درصورت بروز هرگونه خطا واشتباه معذرت خواهی وتقاضای عفووگذشت رافراموش نکنیم .

 

35 ـ باهمدیگر دوست باشیم ودر حفظ دوستی کوشا باشیم .

 

36 ـ بایکدیگراعتماد داشته باشیم وهرگز از موقعیت های یکدیگر سؤءاستفاده نکنیم

 

37 ـ متعهد می شویم که همیشه به وظایف خود عمل کنیم.

 

تعداد مشاهده (650)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره مقاله "قوانین مدرسه"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید