22 آذر 1393

یادگیری انسان

مولف: معصومه فلامرزی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

یادگیری انسان

 

مهم ترین مسئله در یادگیری این است که درست یادگرفتن را یاد بگیریم . برای دستیابی به حداکثر کارایی و موفقیت ، یادگیرندگان باید روش هایی را برای یادگیری اتخاذ کنند که با زمینه ها ، توانائیها و مطالب مورد نظرشان سنخیت بیشتری داشته باشد.

بدیهی است که افراد تا توجه خود را به چیزی متمرکز نکنند نمی توانند آن را یاد بگیرند . نظریه پردازان یادگیری برای "توجه کردن" سه مرحله قائل اند:

در مرحله اول، افراد باید توجه خود را به موضوع مورد نظر معطوف کنند.

در مرحله دوم ، باید به قصد واکنش نشان دادن،ذهن خود را در مورد آن موضوع فعال کنند.

در مرحله سوم، باید بکوشند ذهن خود را تا پایان یادگیری در حالت انگیختگی نگهدارند.

از طرفی افراد تا چیزی را نفهمند ، آن را یاد نمی گیرند.

یکی از مشکلات طراحی برنامه های آموزشی این است که آنچه برای یک فرد قابل فهم است، ممکن است برای فرد دیگر مبهم یا اساساً غیرقابل فهم باشد. یعنی فهمیدن یک مطلب بیش از آنکه به موضوع ارتباط داشته باشد، به افراد بستگی دارد.

یادگیرندگان برای افزودن یک مطلب جدید به دانش خود، باید اطلاعات پیش نیاز آن مطلب را در ذهن داشته باشند وگرنه زمینه فهم و به خاطر سپردن آن را نخواهند داشت . به عبارت دیگر باید فعالانه در فرایند یادگیری شرکت کنند .

کارشناسان مسائل آموزشی ، روشهای یادگیری را به دو روش استقرایی و استنتاجی تقسیم می کنند . در روش استقرائی (جزء به کل) از کلیات به مصداق ها می رسیم و در روش استنتاجی (کل به جزء) از مصداق به یک مجموعه امور کلی دست می یابیم . یادگیری (کل به جزء) مستلزم آن است که یادگیرندگان موضوع کلی را بفهمند و بتوانند آن را در شرایط گوناگون به کار ببرند. به عبارت دیگر ، در یادگیری (کل به جزء) از مسائل انتزاعی به مسائل عینی می رسیم و در یادگیری (جزء به کل ) از مسائل انتزاعی را استنباط می کنیم.

در یادگیری پردازش اطلاعات در چند مرحله صورت می گیرد:

  • مغز اطلاعات جدید را دریافت می کند.
  • اطلاعات قابل فهم را برمی گزیند.
  • اطلاعات را از محل دریافت به محل ضبط آنها انتقال میدهد.
  • اطلاعات برگزیده و انتقال یافته را برای استفاده در آینده ذخیره می کند.

مغز اطلاعات مورد نیاز خود را از دو منبع دریافت می کند:

  • از خارج به واسطه حواس پنج گانه
  • از داخل و با استفاده از منابعی همچون حافظه، احساسات و تفکر

میزان فهم ،پردازش و حفظ اطلاعات یا زایل شدن آنها به سه عامل بستگی دارد:

  • میزان وجود اطلاعات پیش زمینه برای فهم آنها
  • قابلیت فهم ساختار اطلاعات دریافتی
  • میزان رغبت نسبت به پردازش و ذخیره اطلاعات مورد نظر

تعداد مشاهده (528)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره مقاله "یادگیری انسان"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید