5 بهمن 1397

ضرب انگشتی

مولف:   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

گاهی پیش می آید که قسمتی از جدول ضرب را فراموش می کنیم یا درباره آن چه از جدول ضرب به خاطر می آوریم شک می کنیم . مثلا گاهی ، وقتی که عدد ۷ را در عدد ۸ ضرب می کنیم ، نمی دانیم جواب درست ۵۶ است یا ۵۴ . من در گذشته ، وقتی که در حاصل ضرب دو عدد یک رقمی شک داشتم ، مجبور بودم که حاصل ضرب آن دو عدد را در گوشه ای از کاغذ حساب کنم ، اما حالا راهی یاد گرفته ام که کار من را بسیار آسان کرده است . بد نیست که شما هم این راه را یاد بگیرید. روش محاسبه ضرب انگشتیروش محاسبه ضرب انگشتی فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۵×۶ را حساب کنیم . انگشت های هر دو دست را باز می کنیم . بعد می گوییم : چون یکی از عددها ۵ است ، پس هر پنج انگشت دست چپ را باز نگاه می داریم . چون عدد دیگر ۶ است و شش یک واحد از پنج بیش تر است پس یک انگشت دست راست را تا می کنیم . آن وقت حاصل ضرب شماره انگشت هایی را که تا نکرده ایم به دست می آوریم . دست چپ پنج انگشت باز دارد و دست راست چهار انگشت باز ، پس ۲۰= ۵×۴ . بعد در برابر هر انگشت تا کرده، ده واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال، چون یک انگشت تا کرده بودیم ، پس ۱۰ را به ۲۰ اضافه می کنیم ، می شود ۳۰ . روش محاسبه ضرب انگشتیروش محاسبه ضرب انگشتی حالا فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۷×۶ را به دست آوریم . انگشت های هر دو دست را باز می کنیم . چون ۶ یک واحد از پنج بیش تر است ، پس یکی از انگشت های دست چپ را تا می کنیم . چون ۷ دو واحد بیش تر ا ز پنج است ، پس دو تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم . حالا ۴ تا از انگشت های دست چپ و ۳ تا از انگشت های دست راست باز است . حاصل ضرب ۴×۳ را به دست می آوریم که می شود ۱۲ . آن وقت برای هر انگشتی که تا کرده ایم ۱۰ واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال چون سه انگشت تا کرده داریم ، ۳۰ واحد به ۱۲ اضافه می کنیم ، حاصل ۴۲ می شود . پس : ۴۲ = ۳۰ + ۳ × ۴=۶× ۷ روش محاسبه ضرب انگشتیروش محاسبه ضرب انگشتی حالا یک مثال دیگر می آورم؛ فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۸× ۷ را به دست آوریم . انگشت ای هر دو دست را باز می کنیم . چون عدد ۸ سه واحد از پنج بیش تر است ، پس ۳ تا از انگشت های دست چپ را تا می کنیم . چون عدد ۷ دو واحد از پنج بیش تر است ، پس ۲ تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم . حاصل ضرب انگشت های باز هر دو دست ، یعنی ۲× ۳ را به دست می آوریم که می شود ۶ چون روی هم رفته پنج انگشت از هر دو دست را تا کرده ایم ، ۵۰ واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . حاصل ۵۶ می شود؛ یعنی: ۵۶ = ۵۰ +.۳ × ۲= ۷×۸ روش محاسبه ضرب انگشتیروش محاسبه ضرب انگشتی

تعداد مشاهده (203)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره مقاله "ضرب انگشتی"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید